Homepage Trusted since 1996

Favorite website
Imagine, that everyone finds you with one dictionaryword.com/.nl, it only takes 5 steps...

 


All contents of this website belong to the author, based on the Dutch Auteurswet and the international copyrights laws. This is applicable to the whole and parts of all pictures, texts and other media.

Copying and/or distributing (parts of) this website in any form is legal only after written permission of the original author, altogether with a clear description of the source and the transfer of a copy to the original author. Via the 'contact' button below you may e-mail us with any questions regarding the copyrights.

 

 

 

Het intellectuele eigendom van deze website berust van rechtswege bij de auteur op grond van de Nederlandse auteurswet. Dit auteursrecht en en de internationale copyrights zijn onverminderd van toepassing op het geheel en alle onderdelen, afbeeldingen, teksten en andere media.

Overname van (delen van) deze website in welke vorm dan ook is uitsluitend toegestaan mits schriftelijke toestemming is verleend door de auteur, alsmede sprake is van een duidelijke bronvermelding en tevens aan de auteur een bewijsexemplaar van de informatiedrager ter hand is gesteld. Via de knop 'contact' onderaan kunt u via e-mail contact met ons opnemen ingeval van vragen of opmerkingen.

 

 

© Copyrights / Auteursrechten
© Copyrights / Auteursrechten
© Copyrights / Auteursrechten
Home About Contact Disclaimer Rules © Copyrights Safe transactions / no cookies used Login